Commissies

Vele handen maken licht werk! Er zijn bij Rivalen verschillende commissies om de taken te kunnen
verdelen onder al onze vrijwilligers: technische zaken, jeugd technische zaken, wedstrijdzaken, onderhoud,
kantine, kamp, oud papier, scheidsrechters, jeu-de-boules, sponsoring, (jeugd)activiteiten en acties.
We zijn op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen binnen één van de commissies. Heb je tijd
en zin om hier iets in te kunnen betekenen? Neem dan contact op met een bestuurslid of stuur een mail
naar info@rivalen.nl.